De mogelijkheden bij Stipt-Leren

Hulp op maat is begeleiding die past bij je zoon of dochter. Hulp op maat staat dan ook centraal.
Er zijn verschillende mogelijkheden van begeleiding. Natuurlijk is een combinatie mogelijk!

Hulp bij o.a. rekenen, spelling, taal en begrijpend lezen

Raak bekend met de vragen en de toetsing van CITO.

Begeleiding aan kinderen met gedragsproblemen.

Leer je emoties beheersen of juist voor jezelf op te komen!

Leer met je angsten om te gaan en ontdek je krachten.

Hulp bij de overgang van groep 8 naar de brugklas.