Bijles en Remedial Teaching (RT)

Binnen de bijles en Remedial Teaching (RT) is ruim aandacht voor het opbouwen van het vertrouwen in eigen kunnen. Door positieve verwachtingen uit te spreken, haalbare stappen te zetten, kan het kind succes boeken. Het opdoen van succeservaringen heeft een positieve invloed op de motivatie, de inzet en het zelfvertrouwen. Het kind kan zich weer competent voelen en ervaren dat het nieuwe problemen steeds beter zelf kan oplossen.

Bijles voor groep 3 t/m 8

Bijles bij Stipt-Leren is voor kinderen uit groep 3 tot en met 8 is vooral gericht op het verbeteren van de basisvaardigheden rekenen, taal en begrijpend lezen. Maar ik bied ook hulp bij andere vakken, bijvoorbeeld bij het maken van een werkstuk of het voorbereiden van een spreekbeurt.

Remedial teaching (RT)

RT kan worden ingezet voor kinderen die, door leer- of gedragsproblemen, achterlopen op de rest van de klas of juist bovengemiddeld presteren en extra uitdaging nodig hebben. Na het intakegesprek wordt een plan van aanpak gemaakt (een handelingsplan) en hulp geboden bij bijvoorbeeld
» Lees- en spellingsproblemen
» Rekenproblemen
» Dyslexie
» Dyscalculie

Lees- en spellingsproblemen

Goed kunnen lezen en spellen is een voorwaarde voor succesvol leren. Niet bij alle kinderen ontwikkelt het lezen zich even makkelijk. Een duwtje in de rug door extra uitleg over de spellingsregels, het oefenen van woorden lezen en schrijven of samen teksten lezen kan al een hele hoop vooruitgang geven. Daarnaast is het belangrijk om zo vroeg mogelijk eventuele lees- en/of spellingproblemen te ontdekken. Het in een vroeg stadium starten met een gerichte aanpak geeft dus een grote kans op succes!
Maar ook hulp bij het begrijpend lezen is mogelijk. Begrijpend lezen is een denkproces. Het gaat niet alleen om het technisch lezen, maar ook het denken over wat is gelezen en het leggen van relaties. Op de basisschool oefeningen kinderen dit met teksten, op de middelbare school worden de vaardigheden van het begrijpend lezen gevraagd bij vakken als biologie, aardrijkskunde en geschiedenis. Het is dus belangrijk dat uw kind goed een tekst kan lezen en de juiste leesstrategieën inzet.

Rekenproblemen

Het is belangrijk dat kinderen leren rekenen. Ze hebben het nodig in het dagelijks leven. Denk bijvoorbeeld maar eens aan betalen bij de kassa met geld, klokkijken, een cake bakken met liters en grammen en uitrekenen hoeveel iets samen is. Leren rekenen is complex. Het vraagt veel verschillende vaardigheden en kwaliteiten. Voor sommige kinderen vraagt het leren rekenen meer ondersteuning. Dat is niet erg! Op heel veel verschillende manieren, bijvoorbeeld werken met leuke rekenspelletjes, andere werkbladen, knip en knutselwerk maar ook in de praktijk met fysieke oefeningen, kun je inzicht betreft het rekenen vergroten. Dat is dus de reden dat ik veel beweeg, knutsel, teken en zelfs taarten bak tijdens de rekenlessen!

Dyslexie

Soms maakt een kind kleine stapjes of laat het geen ontwikkeling zien met lezen en/of spellen. Dan kan er sprake zijn van dyslexie. De meeste kinderen met dyslexie leren uiteindelijk wel lezen, maar blijven trager lezen. Kinderen met dyslexie hebben, ook als zij extra hulp krijgen, moeite met het foutloos en vlot leren lezen en spellen. Stipt-Leren kan hierbij helpen.

Neem direct contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Dyscalculie

Stipt-Leren biedt de mogelijkheid tot het screenen van eventueel dyscalculie. Dyscalculie is een stoornis in de ontwikkeling naar vloeiend rekenen. Als een kind leert rekenen, organiseren kennis en ervaring zich in het geheugennetwerk. Stipt-Leren gebruikt hiervoor het NSD onderzoek, deze onderzoekt dit proces door de snelheid te bepalen waarmee belangrijke elementaire taken worden verricht. De NSD is dus geen bepalende test of je zoon of dochter dyscalculie heeft: het is een signaleringsmiddel. Bij een bepaalde uitkomst in de behaalde testresultaten kunnen zij vervolgens uitgebreider onderzocht worden. De informatie die de NDS oplevert kan dus uitstekend benut worden in het proces van signaleren tot en met het doorverwijzen naar bijvoorbeeld het RID.

Meer weten?

Wil je meer weten over de mogelijkheden van de bijles en Remedial Teaching? Kijk dan eens op de pagina Werkwijze voor de stappen die Stipt-leren heeft bij het begeleiden of bij Informatie en tarieven voor de kosten en de pakketten.

Remedial Teaching bij Stipt-leren.