Cito-, IEP- en Entreetoets Training

Kinderen in groep 7 krijgen te maken met de entree toets. De kinderen in de groep 8 krijgen de afsluitende CITO eindtoets of de IEP toets. Maar ook jongere kinderen krijgen al met de CITO te maken, zij worden immers twee maal per jaar getoetst.
Dit kan voor sommige kinderen heel spannend zijn. Tijdens de Cito-, IEP- en Entreetoetstraining worden kinderen bekend gemaakt met de manier van toetsen en uiteraard wordt de kennis bij gebracht die ze eventueel tekort komen. Of het is prettig om van te voren even samen te kijken omdat het zekerheid geeft in zijn eigen kunnen. Hierdoor scoren de kinderen niet alleen hoger, maar hebben ze ook op de lange termijn profijt van deze training.

Wanneer kunnen kinderen baat hebben bij de training?

 • Wanneer zij vragen verkeerd interpreteren.
 • Als ze twijfelen over welke uitleg ze moeten kiezen.
 • Als ze tijd verliezen door dat twijfelen of te lang nadenken.
 • Moeite hebben met het lezen en begrijpen van lange teksten.
 • Moeite hebben met het omgaan met de tijdsdruk of de snelheid van het auditieve gedeelte van de CITO.
 • Moeite hebben om vraagstukken gestructureerd aan te pakken.
 • Wanneer kinderen stress ervaren of blokkeren als het gaat om toetsen.
 • Of (een lichte vorm van) faalangst hebben. (Misschien is de faalangsttraining dan ook interessant)

Cito-, IEP- en Entreetoetstraining. Wel of niet?

Voor veel kinderen is de CITO-periode de eerste examenperiode in hun prille leven. Zeker in groep acht zijn kinderen zich bewust van het feit dat ze een CITO toets maken. Maar ook groep drie t/m zeven kan het spanning opleveren. De tafeltjes moeten plotseling in rijen, je krijgt een ander invulformulier dan het bekende schrift en de juf is plotseling heel streng.
Het kan dan gebeuren dat de verwachtingen hooggespannen zijn. Binnen de training is ruim aandacht voor het opbouwen van het vertrouwen in eigen kunnen. Door positieve verwachtingen uit te spreken, haalbare stappen te zetten, kan het kind succes boeken. Het opdoen van succeservaringen heeft een positieve invloed op de motivatie, de inzet en het zelfvertrouwen. Het kind kan zich weer competent voelen en ervaren dat het nieuwe problemen steeds beter zelf kan oplossen.

Cito Training

Stipt-Leren biedt trainingen in kleine groepjes maar ook individueel voor Cito- en IEP-toetsen. De kinderen werken in een groepje met andere kinderen uit groep 3, 4/5/, 6/7 of groep 7/8. Hiervoor gebruiken we een opdrachtenboekje speciaal ontwikkeld voor de groepen. De Cito-toets toetst concreet de volgende vaardigheden:

 • rekenen met grote getallen, zowel optellen, aftrekken, delen als vermenigvuldigen
 • rekenen met tijd, geld, maten en gewichten; (vanaf groep 4)
 • rekenen met breuken, procenten en kommagetallen; (vanaf groep 6)
 • taal, zoals spelling, begrijpend lezen en woordenschat;
 • begrijpend lezen en woordenschat; (vanaf groep 6)
 • studievaardigheden, zoals kaartlezen, alfabetiseren, grafieken, tabellen en diagrammen.

Leerlingen die de CITO oefenen scoren over het algemeen hoger op deze punten. Dat komt niet alleen omdat de inhoud van de stof nogmaals besproken wordt, maar vooral omdat ik stil sta bij de manier van vragen. Veelal zijn de vragen en antwoordmogelijkheden tijdens de CITO namelijk niet qua inhoud maar wel qua structuur anders dan wat er op school wordt aangeboden. Door gewend te raken aan de vraagstelling weten ze beter wat er van hen verwacht wordt.

Interesse?

Vind je het prettig om je kind net dat laatste duwtje in de rug te geven zodat hij vol vertrouwen aan de toetsen begint? Of zijn er specifieke onderdelen waar nog extra mee geoefend kan worden? Dan is de CITO Training een aanrader!
Bij Stipt-Leren help ik je kind om zich optimaal voor te bereiden op de toetsen. Zo begint je zoon of dochter zelfverzekerd, gemotiveerd en vol vertrouwen aan de toets.
Kijk voor de mogelijkheden bij Informatie & tarieven of neem contact met mij voor verdere informatie.

Indien tijdens de training blijkt dat je kind moeite heeft met de vakinhoud van bijvoorbeeld rekenen of spelling dan is er altijd de mogelijkheid verder te gaan met Bijles of Remedial Teaching (RT). Kijk hiervoor op de pagina voor verdere informatie.

Neem direct contact op

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.