Privacybeleid

Wat is een privacyverklaring?

Een privacyverklaring is kort gezegd, een toelichting over wat Stipt-Leren.nl met persoonsgegevens van bezoekers en klanten doet. Deze privacyverklaring zegt dus wat Stipt-Leren doet met persoonlijke gegevens van anderen.

Dit privacybeleid bevat de bepalingen voor de website stipt-leren.nl (www.stipt-leren.nl) en de behandeling van de verstrekte persoonlijke informatie. De basis van de verklaring is dat gebruikers zo veel mogelijk controle hebben over hun privacy en dat Stipt-Leren zonder voorafgaande toestemming, geen (persoonlijke) informatie – welke te herleiden is tot de individuele gebruiker van deze website – aan derden ter beschikking stelt.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Stipt-Leren. Door gebruik te maken van deze website, en gebruik te maken van de diensten na inschrijving via het inschrijfformulier, geef je aan het privacybeleid te accepteren.
Stipt-Leren respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt zorg voor de persoonlijke informatie die je aan haar verschaft.

Voor welke doeleinde gebruikt Stip-Leren mijn persoonsgegevens?

Jouw persoonlijke gegevens, die je invult in het inschrijfformulier bij de start van de begeleiding stellen mij in staat om je te informeren over de beschikbare diensten, vast te leggen welke overeenkomst wij aangaan en welke toestemmingen ik krijg m.b.t contacten met externen. Zonder jouw toestemming vooraf zal ik jouw e-mail adres en andere gegevens nooit aan derden verstrekken. Bezoekers kunnen te allen tijde de door hen verstrekte gegevens opvragen, verzoeken deze te corrigeren of te laten verwijderen uit de database.

Ik wil mijn persoonsgegevens niet delen. Wat nu?

Wanneer je geen persoonsgegevens wilt delen met Stipt-Leren.nl zal er geen samenwerkingsovereenkomst worden gesloten.

Hoe lang bewaart Stipt-Leren mijn persoonsgegevens?

Stipt-Leren behoudt alle persoonsgegevens drie jaar na het afronden van de samenwerking.


Hoe beschermt Stipt-Leren mijn persoonsgegevens?

Ik doe er alles aan om persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. De opslag en doorgifte van jouw gegevens via het Internet zijn beveiligd door middel van het gebruik van One-Drive. Dat betekent dat persoonlijke documenten niet via de mail verstuurt mogen worden tenzij daar uitdrukkelijk toestemming voor is gegevens. Tevens stuur ik het persoonlijke document alleen naar de opdrachtgever en niet naar derde. Mocht dit wel nodig zijn is dit aan de opdrachtgever.

Graag een Cookie bij de thee!

Er wordt geen persoonlijke informatie over bezoekers bijgehouden door stipt-leren.nl. Wel houdt deze website via Google Analytics statistieken bij over o.a. bezoeken en doorklik percentages. Dit primair om de website beter af te stemmen op de wensen van toekomstige bezoekers. Enkel indien iemand tracht moedwillig schade aan te brengen aan deze site zal ik deze persoon proberen te traceren via de gegevens. Door middel van cookies identificeert deze site dus geen personen, maar slechts computers.
Je kan jouw browser zo instellen, zodat deze geen cookies accepteert. Hiervoor verwijs ik je naar het help menu van de browser. Wel attendeer ik je erop dat door het verwijderen en niet accepteren van cookies verschillende functies op deze website niet naar behoren kunnen functioneren.

Het verzamelen van data.

Deze website verzamelt data in overeenstemming met het Nederlandse recht. Deze website verzameld logs inclusief IP adressen, maar geen persoonsgebonden data van bezoekers, de server logs worden gebruikt bij het opsporen van problemen binnen de site en zijn toegankelijk voor de autoriteiten in Nederland, indien ze dit verzoeken. Als eigenaar van de server van deze website, ben ik wettelijk verplicht om informatie te verschaffen over de IP adressen van bezoekers op onze website aan de Europese dan wel Nederlandse autoriteiten, indien deze dit aan mij vragen.

Verwijzing naar derden via de website.

Deze website bevat links naar andere websites en/of bronnen. Stipt-Leren draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid. Deze privacy verklaring heeft géén betrekking op andere websites of bronnen. Ik raad je aan het privacy statement van andere sites altijd goed te lezen voordat je persoonsgegevens verstrekt.

En wat dan met Social Media?

Ik maak op deze website gebruik van diverse social media kanalen en buttons om de mijn website onder de aandacht te brengen. Door te klikken op de social media buttons kan het zijn dat je met jouw social media account wordt verbonden aan mijn website en dat dit zowel op mijn website als op jouw social media account zichtbaar is en gedeeld wordt met jouw netwerk. Berichten die jij maakt en waarin de aan de website verbonden social media account wordt genoemd, kunnen op mijn website zichtbaar worden voor de gebruikers van de website.

Wijzigingen Privacybeleid

Stipt-Leren behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacybeleid. Het verdient aanbeveling om dit Privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent..

Heb je nog vragen?

Vragen over de privacyverklaring? Neem dan contact met mij op.

Suzanne van Leeuwen – Stipt-Leren
Bronsgeeststraat 56
6541 ZM Nijmegen
info@stipt-leren.nl
06 – 53 29 65 37

Versie 1.1
23-05-2018