Samenwerkingsverband

Passend onderwijs voor elke leerling, in de klas, op school, met de ouders, in de wijk en in ons samenwerkingsverband.’ Missie Samenwerkingsverband Stromenland.

Sinds 1 augustus 2014 zijn alle scholen verplicht elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Passend onderwijs. Passend onderwijs betekent:
· Goed onderwijs op een passende school
· Extra hulp als dit nodig is
· Zodat de schoolcarrière goed doorlopen wordt.

Scholen en schoolbesturen werken met elkaar samen om dat goed te organiseren. Dat doen ze in regio’s in zogenaamde samenwerkingsverbanden.
Het Samenwerkingsverband Stromenland is een grote regio: 24 besturen met 167 scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. Stipt-Leren werkt vaak voor het samenwerkingsverband in de regio Nijmegen.

Casus autisme begeleiding

“In groep 3 is bij ons een leerling gestart. Hij heeft de diagnose autisme gekregen. Tijdens zijn kleuterperiode hebben we ontzettend hard gewerkt aan het herkennen van basisemoties en schoolse vaardigheden die van hem in de kleuter klas gevraagd werden. Nu hij naar groep 3 gaat worden er hele andere vaardigheden van hem gevraagd. Zou jij, na een observatie en een kennismakingsgesprek, kunnen kijken hoe we aan zijn executieve functies kunnen werken zodat hij in het regulier onderwijs les kan blijven volgen?’

Schoolbesturen en scholen moeten ervoor zorgen dat ieder kind de best passende onderwijsplek (binnen het samenwerkingsverband) krijgt. Dat is de zorgplicht van de school. Soms blijkt dat de expertise die een school moet hebben om een leerling te begeleiden niet in huis is. Neem het voorbeeld van de casus: een docent met specialisatie autisme was er niet.
Dan is het voor scholen, via het ondersteuningsplatform, mogelijk om contact op te nemen. Want ja, dat kan Stipt-Leren!

Na een observatie en een kennismakingsgesprek met de leerling, ouder, leerkracht en zorgcoördinator is er een passend hulpvraag met bijbehorende leerdoelen geformuleerd. Deze zijn verwerkt in een handelingsplan.
Een voorbeeld van een handelingsplan zie je hier:
Handelingsplan VoorbeeldHandelingsplan Voorbeeld

In de weken daarna ben ik regelmatig op school geweest om deze leerling te zien, te spreken, te begeleiden en activiteiten mee te doen om te werken aan de leerdoelen. En met resultaat!

Wil je dat ook?

Neem dan contact op met de contactpersoon van het samenwerkingsverband in jouw regio. Voor Nijmegen is dat:
Platform Nijmegen: Titia Blankstein
Panovenlaan 1, 6525 DZ Nijmegen
06-57092845
titia.blankstein@op-nijmegen.nl
http://www.op-nijmegen.nl

 

Neem direct contact op

[contact-form-7 id=”28401″ title=”Contactformulier 1″]