Werkwijze bij Stipt-Leren

Oriënterend telefonisch gesprek in het kader van een kennismaking (10 min.)

Het oriënterende gesprek is vrijblijvend en kosteloos en is bedoeld voor een eerste kennismaking en het in kaart brengen van de hulpvraag.

Intakegesprek (30 min)

Tijdens het gesprek wordt besproken wat de sterke kanten zijn van je zoon of dochter, waar hij of zij moeite mee heeft, wat de hulpvraag is en wat Stipt-Leren hierin kan betekenen. Daarnaast bekijken we het allerbelangrijkste; is er een klik en vertrouwen van beide kanten. Bovendien wordt de werkwijze toegelicht en is er ruimte voor vragen.
Indien jullie dan beslissen verder met mij te gaan vraag ik jullie het inschrijfformulier in te vullen waarin we alles vastleggen.

Didactisch onderzoek & handelingsplan

In samenspraak met ouder(s) en kind gaat Stipt-Leren op zoek naar een manier die werkt. Samen kijken we naar de sterke kanten van het kind zodat we de kwaliteiten kunnen inzetten tijdens de begeleiding. Door te kijken naar de hulpvraag stel ik het kind en zijn hulpvraag centraal. Veel kinderen namelijk kunnen heel precies omschrijven wat ze niet willen of minder willen. Ze zeggen bijvoorbeeld dat ze minder angst willen ervaren voor een proefwerk of minder moeite willen hebben met rekenen. Of ze geven aan wat ze willen bereiken op het einde van een periode, ze hebben een doel voor ogen. 
Door de regie (deels) in handen te geven krijgt hij of zij weer vertrouwen in zichzelf en zijn manier van werken. Bij oplossingsgericht werken begin ik dus met het eind – het doel, de bestemming – voor ogen. Daar maak ik in mijn begeleiding gebruik van! Tevens is dit een middel om na een tijd te evalueren en doelen of werkwijze bij te stellen indien nodig.

Soms is het fijn om een didactisch onderzoek voorafgaande aan het handelingsplan af te nemen. Hierin wordt in kaart gebracht waar je zoon of dochter op de leerlijn van bijvoorbeeld rekenen zit. Dit kan meegenomen worden in de leerdoelen en plan van aanpak voor het handelingsplan. Uiteraard hebben jullie hier een keuze in & kan ik hierin een adviserende rol spelen tijdens het intakegesprek.

Aan de slag met de begeleiding!

Bij jullie thuis, op school of bij Stipt-Leren. We kiezen een werkplek die prettig is voor het kind en gepast is bij de situatie.

Tussen- of eindevaluatie & eventueel (nieuw of evaluerend) uitgewerkt schriftelijk handelingsplan

Na verloop van tijd bekijken we wat we bereikt hebben. Vaak is dit na 8 a 10 begeleidingsmomenten zodat we een mooie en optimale periode samen hebben kunnen werken. Hoe staat het met de doelen, wat is de voortgang en welke geleerde vaardigheden kunnen we in de toekomst gebruiken? Dit eindgesprek is natuurlijk ook mogelijk met andere betrokkenen zoals de leerkracht of therapeuten.

Bewaren

De werkwijze in vijf stapjes van Stipt-Leren

Neem direct contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wil je meer weten?

Natuurlijk is het fijn als je vooraf al weet hoeveel Stipt-Leren vraagt voor de begeleiding, het opstellen van een handelingsplan of het afnemen van een didactisch onderzoek. Kijk daarom op de pagina van Informatie & tarieven voor meer informatie hierover.

Contact?

Klinkt bovenstaande als muziek in je oren en zou je graag in contact met mij komen? Dat kan! Via de contactpagina is er te zien hoe je mij telefonisch of per mail kunt bereiken. Ook is er een mogelijkheid om via het contactformulier een vraag te stellen. Ik doe mijn best om zo snel mogelijk contact op te nemen met jullie.

 

Bewaren

Bewaren